ZWROTY I REKLAMACJE


Dzień dobry!

Wszystkie zwroty,reklamacje oraz odstąpienia od umowy, w terminie do 14 dni licząc od momentu odebrania towaru. Proszę zgłaszać:

Listownie na adres:

  ALEKSANDRA-Aleksandra Zając

  Ul. Kamienna nr.1 lok.40.

  26-600 Radom.

Na adres e-mail:

  [email protected]

Dla Państwa wygody, poniżej zamieszczam wzór formularzy.WZÓR FORMULARZA REKLAMACYJNEGO


ADRESAT:

ALEKSANDRA –Aleksandra Zając

Ul. Kamienna nr.1 lok.40

26-600 Radom

DANE KLIENTA:

Imię i nazwisko:         

Adres:

E-mail:           

Tel.:    

Nr rachunku bankowego: ..................

PRZEDMIOT REKLAMACJI:

Nazwa produktu:       

Data nabycia produktu:        

Cena produktu: .............................. zł

ZGŁOSZENIE REKLAMACJI (opis wad i okoliczności ich powstania):

 .............................................  

 .............................................

Kiedy wady zostały stwierdzone:      

DZIAŁANIA NAPRAWCZE/ŻĄDANIE REKLAMUJĄCEGO:

(___) wymiana rzeczy na wolną od wad,

(___) usunięcie wady,

(___) obniżenie ceny,

(___) odstąpienie od umowy,


   data wypełnienia                                                         podpis klienta


WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

ADRESAT:

ALEKSANDRA-Aleksandra Zając

Ul. Kamienna nr.1 lok.40

26-600 Radom

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy:

1) .............. – cena: ..............,

2) .............. – cena: ................

DANE KLIENTA:

Data zawarcia umowy:

Imię i nazwisko:

Adres:

Adres e-mail :

Numer telefonu :

Zwrot płatności dokonywany jest przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Pana / Panią użyte w pierwotnej transakcji. Jeżeli płacił Pan / Pani w inny sposób niż przelewem na rachunek bankowy, a chce Pan / Pani otrzymać zwrot na rachunek bankowy, proszę poniżej podać numer rachunku bankowego do zwrotu:

.........................................................................................

     data wypełnienia                                                                  podpis klienta

 

 


 

ODWIEDŹ NAS NA

NEWSLETTER

KOSZYK (0)
SUMA
0 zł
KOSZYK ZAKUPÓW